Integritets policy

Inga uppgifter du lämnar här säljs eller distribueras på något sätt.
Alla uppgifter lagras hos oss för att vi skall kunna had ditt konto här.
Alla uppgifter stannar hos oss och raderas i samma stund du ber oss om det.

Slipkliniken AB © 2018