Köpvillkor

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har Du som konsument ångerrätt i 14 dagar. Varan som du vill returnera till oss måste vara obrukad och i samma skick som du fick den. Kunden står för returfrakten och varan får inte skickas till oss mot postförskott. Dessutom måste Du skriftligen meddela oss om varan har fel eller brister, eller helt enkelt varför Du har valt att returnera varan. Detta gör du antingen med ett brev med försändelsen eller via e-post till oss.

Villkor

Följande villkor gäller Slipklinikens webshop (nedan kallat slipkliniken.se) försäljning i Sverige över Internet till myndig konsument (nedan kallad Konsument) och svenskt företag (nedan kallat Företagskund). 

1. Priser

1.1 Gällande produktpris inkl moms är det pris som dagen för beställningen finns angivet i Slipklinikens prislista på adress www.slipkliniken.se
1.2 På alla beställningar tillkommer en fraktavgift beroende på val av frakt. Vid delad leverans betalas endast en fraktavgift. Fraktfritt vid hämtning vår adress.
1.3
Vid felaktig prissättning förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet.


2. Betalningsvillkor

2.1 Betalning kan ske a) mot faktura (endast företag) efter sedvanlig kreditkontroll. b) mot postförskott. c) kontant vid hämtning av paket eller via personlig leverans.
2.2 Vid betalning mot faktura skall betalning ske av företagskund inom angivet datum.
2.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n gällande diskonto +8%) samt lagstadgad påminnelseavgift med f n 50 SEK.
2.4 Vid utebliven betalning har slipkliniken.se rätt att vidtaga rättsliga åtgärder. 
2.5 Med betalning genom Klarna faktura gäller Klarnas
betalningsvillkor, klicka på länk nedan. 
Klarna Betalningsvilkor


3. Beställning

3.1 Beställning kan endast ske på adress www.slipkliniken.se
3.2 Beställning av olika produkttyper kan ske i en och samma beställning.
3.3 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i avsnitt 5.1. och 8.3 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.
3.4 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan slipkliniken.se per e-post bekräftat beställningen.
3.5 Kund har rätt att före leverans per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas innan varorna lämnat till post eller annan transportör.

4. Leverans

4.1 Leverans sker endast till orter inom Sverige
4.2 Normal leveranstid för beställning är 3-10 arbetsdagar, om ej annat anges vid produktinformationen.
4.3 Beräknas leveranstiden bli längre, skall slipkliniken.se snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning. Slipkliniken.se reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.
4.4 Vid transport från slipkliniken.se till kund är leverantören ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Eventuella reklamationer skall göras till leverantören. Vid transport från kund till slipkliniken.se är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.
4.5 Outlösta försändelser debiteras kunden fn 240 kr plus moms. (300 kr)

5. Ångerrätt

5.1 Kund har rätt att returnera korrekta leveranser. Kund skall lämna slipkliniken.se meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från leverans. Meddelandet skall ske per e-post till info@slipkliniken.se
5.2 Meddelandet skall innehålla följande information; 
a) ordernummer 
b) fakturanummer 
c) artikelnummer
på de produkter som önskas returneras.
5.3 Före retur sker skall kund invänta av kundtjänst översänd information om returnummer och returadress.
5.4 Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick och originalkartonger skall följa med i oskadat skick.
5.5 Returporto bekostas av kunden.
5.6 slipkliniken.se har rätt att vid returer enligt denna punkt 6 kvitta samtliga kostnader för porto mot av kund erlagd betalning.

6. Reklamation

6.1 Har annan produkt levererats än den kund beställt eller är produkten skadad, skall kund genast hos slipkliniken.se göra en reklamation per e-post och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av slipkliniken.se lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott. Retur får ske först sedan reklamation gjorts. 
6.2 Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. 

7. Skada

7.1 Utöver vad som ovan sagts har slipkliniken.se inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

8. Övrigt 

8.1 Efter av kund gjord beställning äger slipkliniken.se inte rätt att ändra villkoren. 
8.2 Upplysningar om beställningar och övrig information lämnas per e-post under adress info@slipkliniken.se, eller telefon 08-618 99 75
8.3 Har kund klagomål kan dessa framföras per e-post info@slipkliniken eller per post på adress

Slipkliniken AB
Thorildsvägen 3
112 43 Stockholm

Dessa villkor ändrades senast 2005-06-28 ©

Slipkliniken AB © 2018